กระทรวงสาธารณสุข
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
 

     ฟอลโร่ (Folrow)
     
 

ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin)
เป็นสารกำจัดแมลงวัน แมลงสาบ แมงมุม ยุง มอด ปลวก ไร เรือด เห็บ และ เหา ในที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องเก็บของ กองทัพเรือ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

คำเตือน
1.ห้าม รับประทาน
2.ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังอย่าให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า 3.หลังจากพ่น Folrowเสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
4.ห้าม ฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน มีผู้ป่วย
5.ขณะฉีดพ่น Folrow ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่นFolrow และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6.ภาชนะบรรจFolrowเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทำลาย ห้าม นำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และ ห้ามนำไปเผาไฟ จะทำให้เกิดอันตราย
7.ห้าม ทิ้ง Folrow หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะข้อมูลการใช้ สารป้องกันและกำจัดแมลงFolrow
สถานที่
ชนิดของแมลง
อัตราส่วน
ข้อแนะนำการใช้
สำหรับภายนอกอาคาร      
ป่า-สวน
ยุง แมลงวัน ริ้น เหลือบ
 
หนองน้ำ - ห้วย - บึง
แมลงหวี่ และแมลงบิน
   
บริเวณที่ทิ้งขยะ - กองขยะ
ชนิดต่างๆ เป็นต้น
   
เมือง - หมู่บ้าน    
ตลาด - ท่อระบายน้ำ  
1:100
ใช้Folrow ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 : 100
สำหรับภายในอาคาร    
นำส่วนผสมไปฉีดพ่นในอัตราส่วน 25 มิลลิลิตร
ร้านค้า - ศูนย์การค้า - อาคารอุตสาหกรรม
แมลงบิน ชนิดต่างๆ เช่น
 
ต่อ 1 ตารางเมตร
โรงงานผลิตอาหาร
ยุง แมลงเม่า แมลงวัน
   
อาคารสำนักงาน
แมลงศัตรูพืชผลทางการเกษตร
   
โกดังสินค้า - ห้องเก็บของ
ในโรงเก็บเป็นต้น
 
ค่ายทหาร
 
บ้านเรือน
1:100
ใช้Folrow ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 : 100
โรงแรม
 
นำส่วนผสมไปฉีดพ่นในอัตราส่วน 50 มิลลิลิตร
ภัตตาคาร - บาร์
ต่อ 1 ตารางเมตร
เรือ - รถไฟ - รถประจำทาง
 
ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง
โรงภาพยนตร์
 
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
โรงพยาบาล
แมลงสาบ แมลงมุม และ
อาคารผู้โดยสาร ภายในสนามบิน
แมลงคลาน ชนิดต่างๆ เป็นต้น
 

  เครื่องพ่นหมอกควัน BEST FOGGER
  เครื่องพ่นหมอกควัน PLUS FOG
  เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด (ULV)
  เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด (ULV) CR
  เครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) ติดท้ายรถ
  เดลเทส ( DELTES)
  ชาร์เจอร์ไซด์ (Chager side)
  ฟอลโร่ (Folrow)
  ซูทริน (Zuthrin 25 )
  เพิร์ส100 (PERZ100 )
  บาราคี (Baraki)
  โรแลน (Rolan)
  เทอร์มิดอร์ 25EC.(Termedor)
  ยาเบื่อหนู
  ลูกบอลดับเพลิง
  ถังดับเพลิง
  ถังขยะ
 
 
Copyright © 2007 | All Rights Reserved
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมูทไลท์เทรดดิ้ง SMOOTHLIGHT TRADING LIMITED PRTNERSHIP
502/308 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-29911361 โทรสายด่วน 087-5141297